Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
asi5050

Türkiye'nin Çevre Sorunları Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
TÜRKİYE'NİN ÇEVRE SORUNLARI
Son 50 yıl içinde sanayileşmiş Batı ülkelerinde de görüldüğü gibi, ülkemizde 1970'lerden sonrs başlayan sanayileşmenin getirdiği kirlilik bir çevre sorunu olarak yaşanmaya başlamıştır. Ancak ülke mizdeki asıl çevre sorunu arazi bozulmasıdır. Bı da toprakların aşınması, toprakların tamamer aşındırıldığı sahalarda anakayanın ortaya çıkma sidir. Buna kısaca erozyon da denir. Dolayısıyla ül kemiz arazilerindeki topraklarının aşınması, bunla rın denizlere ve göllerimize ya da barajlarımıza ta sınması, buna dayanarak tarım topraklarının ya vaş yavaş ortadan kalkmasıdır.

Doğal ortamı bozarak değiştiren ve doğal den geyi altüst eden ana çevre sorunlarımızı başlıkla hâlinde şöyle sıralayabiliriz:
Doğal ortamın dengesinin bozulması ve erozyon olayı yani, yanlış arazi kullanımı bitki örtüsünün tahribi, Hava kirliliği, Akarsu, göl, gölet ve denizlerimizde oluşa su kirliliği, Toprak kirliliği, Kentlerde katı atık problemi ve gürültü kirlilğidir. Bu amaçlarla, ülkemizde 1991'de Çevre Bakanlığı kurulmuştur.

 

Türkiye'nin Çevre Sorunları Resimleri

 • 7
  Çevre sorunları 3 yıl önce

  Çevre sorunları

Türkiye'nin Çevre Sorunları Sunumları

 • 1
  Önizleme: 8 ay önce

  Ülkemizde çevre sorunları slaytı (pptx-sunum)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TÜRKİYE’ DE ÇEVRE SORUNLARIMuharrem Arif AKINCI13041310001

  2. Sayfa
  Çevre, en genel anlamıyla bir canlının yaşam ortamı olarak tanımlanmaktadır.Dolayısıyla canlı bir varlık olan doğanın canlı bir varlık olan insan ile sürekli birlikte olması gerekmektedir.

  3. Sayfa
  Çevre sorunları, yaşamla ilgili gereksinimlerin karşılanmasını güçleştiren veya olanaksızlaştıran engellere ilişkin sorunlardır. Bu engellere çevre kirliliği denilmektedir (Çevre Bakanlığı, 1991, 47).

  4. Sayfa
  Çevre, yaşamlarını devam ettirmek için ona muhtaç olan insanlar tarafından tahrip edilmektedir. İnsanlar çevreye zarar vererek ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduğunun farkında bile değillerdir.

  5. Sayfa
  Ülkemizdeki Başlıca Çevre SorunlarıDünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) yaptığı araştırmaya göre çevre kirliliğinin %50 si son 35 yılda oluşmuştur.

  6. Sayfa
  Dolayısıyla ülkemizin hali hazırda devam eden çevre sorunları ileride daha da büyüyerek devam edecektir.Bu durumun en büyük göstergesi ortaya çıkan plansız kentleşme ve plansız sanayileşmedir.

  7. Sayfa


  8. Sayfa
  Hava kirliliği,canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.

  9. Sayfa
  Su kirliliği denince akla suyun kullanılmayacak derecede bozulması gelir. Yani bununla suya inorganik, organik, radyoaktif maddelerin karışması söylenmektedir.

  10. Sayfa
  Ancak çeşitli çevre problemleri su kirliliğini de tetiklemektedir.Su kirliliğiyle ilgili çok önemli çalışmalar yapılmaktadır, hatta 2013 yılı Birleşmiş milletler tarafından ‘Su yılı’ ilan edilmiştir.

  11. Sayfa
  Toprak kirliliği,insan etkinlikleri sonucunda, toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısının bozulmasıdır.

  12. Sayfa
  Söz konusu kirliliğin, toprakta yanlış tarım teknikleri ve fazla gübre ile tarımsal mücadele ilaçları kullanma, zehirli ve tehlikeli maddeleri toprağa bırakma sonucunda ortaya çıktığı belirtilmektedir (Türküm,2003,10).

  13. Sayfa
  Sonuç olarak; daha rahat bir yaşam sürme uğruna yapılan sorumsuzluklar hem doğaya hem de gelecek nesillere yapılan bir haksızlıktır. Çevre sorunları ve çevre kirliliği insanların tek güvencesi olan doğayı yok etmektedir.

  14. Sayfa
  Bu sadece kişisel değil küresel bir probleme dönüşmüştür.Bu problem ancak ve ancak insanların bu konuda bilinçlenip duyarlı davrandıklarında çözüme kavuşacaktır.

  15. Sayfa
  Teşekkür Ederim…

Türkiye'nin Çevre Sorunları Videoları

 • 8
  3 yıl önce

  Türkiye'de Çevre Sorunları

Türkiye'nin Çevre Sorunları Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Türkiye'nin Çevre Sorunları Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Çevre sorunları
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
İlgili yazı bulunamadı..
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)